حسینیه ابوالفضل العباس (ع)

حسینیه ابوالفضل العباس (ع) واقع در روستای خلیفه - دشتستان - بوشهر

۷ مطلب با موضوع «حسینیه ابوالفضل» ثبت شده است

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۵ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۴ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه


تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۳ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه

 

 

مراسم عزاداری در جنوب ایران با سنج و دمام آغاز مى شود. در واقع پس از سلام و دعاى آخرین روضه خوان، بلافاصله بوق به صدا در مى آید. بوق که از جنس شاخ نوعى گوزن است و زیبایى ظاهرى خاصى نیز دارد، آغاز مراسم را اعلام مى کند. پس از چند لحظه، دمامها با ریتم خاص به صدا در مى آیند و سنج ها نیز خود را با دمام هماهنگ مى کنند. گروه سنج و دمام متشکل از هفت دمام و چهار الى ده سنج نواز است. دمامها نیز ترتیب

خاصی دارند....

تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱۳۹۳ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه


تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱۳۹۳ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه


تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱۳۹۳ موضوع : حسینیه ابوالفضل ۰ دیدگاه