حسینیه ابوالفضل العباس (ع)

حسینیه ابوالفضل العباس (ع) واقع در روستای خلیفه - دشتستان - بوشهر

حسینیه ابوالفضل العباس (ع) در روستای خلیفه ، شهرستان دشتستان ، استان بوشهر واقع شده است.

در آینده مطالب کامل تری در این قسمت قرار خواهد گرفت.